HTML5 Icon

REPUBLIKA E KOSOVËS
Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Aktualitete

06.02.2021
Sistemi SMIA është i hapur për regjistrimin e të dhënave për shkollat të cilat organizojnë mësmim për nxenës vijues në AARr-se në AAP.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 17.02.2021 00:00 !

10.09.2020
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve për vitin e ri shkollor 2020/21.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 20.10.2020 në ora 00:00!

04.06.2020
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për sukses dhe mungesa të periudhës gjysmëvjetori i dytë, viti shkollor 2019/20.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 12.07.2020 !

20.12.2019
Nga sot është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për sukses dhe mungesa të periudhës gjysmëvjetori i parë, viti shkollor 2019/20.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 19.01.2020 !

09.09.2019
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve për vitin e ri shkollor 2019/20!
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 19.10.2020 në ora 00:00

26.08.2019
Regjistrimi i suksesit për fundin e vitit shkollor 2018/19 mund të bëhet deri me datën 08.09.2019!

16.07.2019
Vazhdon regjistrimi i të dhënave për sukses për periudhën fundi i gjysëmvjetorit të dytë deri me daten 22.07.2019!

05.06.2019
Regjistrimi i të dhënave për sukses për periudhën fundi i gjysëmvjetorit të dytë është aktivizuar.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 12.07.2019 në ora 00:00 !

26.12.2018
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve për fundin e gjysëmvjetorit të parë 2018/19.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 18.01.2019 në ora 00:00 !

12.09.2018
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve për vitin e ri shkollor 2018/19.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 15.10.2018 në ora 00:00 !

03.09.2018
Nga data 03.09.2018 shkollat mund ta bëjnë regjistrimin e të dhënave për sukses për periudhën fundvit 2017/18.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 12.09.2018!

11.07.2018
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për fundin e gjysëmvjetorit të dytë.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 31.08.2018!

23.03.2018
Të hënën me datën 26.03.2018 do të hapet sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për shkollat që organizojnë mësimin për nxënës vijues në AARr-së në AAP.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 06.04.2018!

26.12.2017
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e suksesit për fundin e gjysëmvjetorit të parë për vitin shkollor 2017/18.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën  24.01.2018!

20.10.2017
Me datën 20.10.2017 në ora 17:00 është mbyllur periudha për regjistrimin e të dhënave në SMIA për fillimin e vitit shkollor 2017/18.

11.09.2017
Me datën 11.09.2017 është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për vitin e ri shkollor 2017/18 për periudhën fillimi i vitit shkollor Shtator.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 20.10.2017 në ora 16:00!

08.09.2017
Me datën 08.09.2017 është mbyllur periudha për regjistrimin e të dhënave për fundin e vitit shkollor (Gusht) 2016/17.

21.08.2017
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për fundin e vitit shkollor 2016/17.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 08.09.2017!

28.07.2017
Me datën 28.07.2017 në ora 09:00 është mbyllur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për periudhën gjysëmvjetori i dytë, viti shkollor 2016/17.

31.05.2017
Me datën 31.05.2017 në ora 11.00 është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për gjysëmvjetorin e dytë, për vitin shkollor 2016/17.
Sistemi SMIA do të jetë i hapur deri me datën 24.07.2017!

16.02.2017
Me datën 16.02.2017 në ora 00:00 është mbyllur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve që vijojnë arsimin për të rritur.

01.02.2017
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e nxënësve që vijojnë arsimin për të rritur.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 11.02.2017!

21.01.2017
Me datën 21.01.2017 në ora 00:00 është mbyllur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për periudhën gjysëmvjetori i parë, viti shkollor 2016/17.

12.01.2017
Është zgjatur afati i i fundit për regjistrimin e të dhënave për periudhën gjysëmvjetori i parë, viti shkollor 2016/17.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 17.01.2017

23.12.2016
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për periudhën gjysëmvjetori i parë, viti shkollor 2016/17.
Sistemi do të jetë i hapur deri me datën 11.01.2017

15.12.2016
Të premten me datën 23.12.2016 do të hapet sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për periudhën e gjysëmvjetorit të parë për vitin shkollor 2016/17.

01.11.2016
Është pergatitur video tutori i ri për modulin e personelit. Ky video tutor shpjegon ne detaje se si mund të ndryshohet statusi i personelit. Për ta shikuar video tutorin ju lutemi klikoni këtu. Ky video tutor mund të gjendet edhe në menyn "Video Tutoret".

21.10.2016
Periudha për regjistrimin e të dhënave për fillimin e vitit shkollor 2016/17 është mbyllur. Të dhënat për këtë periudhë nuk mund të regjistrohen më.

20.01.2016 
Periudha për regjistrimin e të dhënave për gjysëmvjetor të parë është mbyllur. Të dhënat nuk mund të regjistrohen më.

18.12.2015 
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për sukses dhe  mungesa të nxënësve  në  gjysmëvjetorin e parë, për vitin shkollor 2015/16.

22.10.2015 
Periudha për regjistrimin e të dhënave për fillimin e vitit shkollor 2015/16 është mbyllur. Regjistrimi i paraleleve/nxënësve më nuk është i mundur.

14.09.2015 
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për periudhën fillimi i vitit shkollor 2015/16. Afati i fundit për përfundimin e futjes së të dhënave është i caktuar me udhëzimin administrativ Udhëzimi Administrativ UA 25/2013
Pas afatit të caktuar në udhëzimin administrativ, sistemi SMIA do të mbyllet!
Regjistrimi i të dhënave për periudhën fillimi i vitit shkollor 2015/16 do të jetë i hapur nga data 14.09.2015 deri me datën 15.10.2015

24.08.2015
Është hapur sistemi SMIA për regjistrimin e të dhënave për sukses dhe orëve të mbajtura dhe të planifikuara për fundin e vitit shkollor 2014/15.
Paralelet së bashku me numrin e nxënësve dhe suksesi janë kopjuar nga fundi i gjysëmvjetorit të dytë.
Afati i fundit për përfundimin e futjes së të dhënave është i caktuar me udhëzimin administrativ UA 25/2013
Pas afatit të caktuar në udhëzimin administrativ, sistemi SMIA do të mbyllet!
Regjistrimi i të dhënave për fundin e vitit shkollor 2014/15 do të jetë i hapur nga data 24.08.2015 deri me datën 08.09.2015

 

Kontaktoni me zyrtarët përgjegjës për sistemin SMIA

Nëse keni pyetje ose ju nevojitet përkrahje për sistemin SMIA, na kontaktoni në: 

ENVER MEKOLLI
Udhëheqës i zyrës së SMIA
Tel: 038 200 20012
E-mail: enver.mekolli@rks-gov.net  
SHQIPE BRUQI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20180
E-mail: shqipe.bruqi@rks-gov.net  
HAZBIJE LAHI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20113
E-mail: hazbije.lahi@rks-gov.net