HTML5 Icon

REPUBLIKA E KOSOVËS
Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Publikime

Publikime të ndryshme nga zyra SMIA

Statistikat e arsimit në Kosovë 2019/20

Të dhënat mbi arsimin parauniversitar Shënime statistikore 2019/20

Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2019/20

Statistikat e arsimit në Kosovë 2018/19

Të dhënat mbi arsimin Shënime statistikore 2018/19

Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2017/18

Statistikat e arsimit në Kosovë 2017/18

Të dhënat mbi arsimin Shënime statistikore 2017/18

Raport vjetor statistikor me tregues arsimorë 2016/17

Korniza e treguesve të arsimit në Kosovë, Tetor 2017

Statistikat e arsimit në Kosovë 2016/17

Të dhënat mbi arsimin Shënime statistikore 2016/17

Raporti vjetor statistikor me tregues arsimorë 2015/16

Statistikat e arsimit në Kosovë 2015/16

Shënime statistikore 2015/16

Statistikat e arsimit në Kosovë 2014/15

Raport statistikor me tregues arsimorë 2014/15

Shënime statistikore 2014/15

Raport statistikor me tregues arsimorë 2012/13 dhe 2013/14

Shënime statistikore 2013/14

Treguesit e arsimit në Kosovë 2009/10, 2010/11 dhe 2011/12

Statistikat e arsimit në Kosovë 2013/14

Statistikat e arsimit në Kosovë 2012/13

Shënime statistikore 2012/13

Statistikat e arsimit në Kosovë 2011/12

Shënime statistikore 2011/12

Shënime statistikore 2010/11

Statistikat e arsimit në Kosovë 2010/11

Statistikat e arsimit në Kosovë 2009/10

Shënime statistikore 2009/10

Statistikat e arsimit në Kosovë 2008/09

Treguesit dhe të dhënat statistikore në arsim 2004/05, 2005/06 dhe 2006/07

Shënime statistikore 2008/09

Arsimi i Kosovës në shifra 2008/09

Statistikat e arsimit në Kosovë 2007/08

Shënime statistikore 2007/08

Statistikat e arsimit në Kosovë 2006/07

Statistikat e arsimit në Kosovë 2005/06

Pasqyrë e statistikave të arsimit në Kosovë 2004/05

Kontaktoni me zyrtarët përgjegjës për sistemin SMIA

Nëse keni pyetje ose ju nevojitet përkrahje për sistemin SMIA, na kontaktoni në: 

ENVER MEKOLLI
Udhëheqës i zyrës së SMIA
Tel: 038 200 20012
E-mail: enver.mekolli@rks-gov.net  
SHQIPE BRUQI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20180
E-mail: shqipe.bruqi@rks-gov.net  
HAZBIJE LAHI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20113
E-mail: hazbije.lahi@rks-gov.net