HTML5 Icon

REPUBLIKA E KOSOVËS
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

Sistemi SRRC

Sistemi për regjistrimin e rasteve të Covid-19 në shkolla

Sistemi SRRC (Sistemi i Raportimit të Rasteve me COVID-19)

Qasja në sistemin SRRC (kliko këtu)

Sistemi i Raportimit të Rasteve me COVID-19 (SRRC) është krijuar me qëllim të monitorimit të rasteve të konfirmuara dhe/ose të dyshuara me infeksionin COVID-19 në shkollat e Republikës se Kosovës. Përmes këtij sistemi shkollat e Republikës së Kosovës do të mbledhin të dhëna në baza ditore për numrin e nxënësve, mësimdhënësve dhe personelit tjetër në nivel shkolle të dyshuar ose të konfirmuar për infeksion me COVID-19. Këto të dhëna do të jenë të qasshme nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHP) në Kosovë.

Kontaktoni me zyrtarët përgjegjës për sistemin SMIA

Nëse keni pyetje ose ju nevojitet përkrahje për sistemin SMIA, na kontaktoni në: 

ENVER MEKOLLI
Udhëheqës i zyrës së SMIA
Tel: 038 200 20012
E-mail: enver.mekolli@rks-gov.net  
SHQIPE BRUQI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20180
E-mail: shqipe.bruqi@rks-gov.net  
HAZBIJE LAHI
Zyrtare për statistika në zyrën SMIA 
Tel: 038 200 20113
E-mail: hazbije.lahi@rks-gov.net